برای چاپ اطلاعات مربوط به كالا ها و الصاق آن بر محصول نیاز به برچسب يا ليبل داریم. برچسبها انواع مختلفی دارند که با توجه به نوع محصول شما، مدت زمان ماندگاری که مورد نیاز است، شرایط نگهداری کالا و سایز مورد نظر انتخاب می شوند.براي چاپ بر روي برچسب ها( ليبلها) نياز به ماده چاپي به نام ريبون است ( بجز برخي از انواع ليبل هاي خاص كه نياز به ماده چاپي ندارند) ريبون نيز با توجه به ليبهاي مختلف و شرايط استفاده از برچسب ها انواع مختلف دارند.شركت نگارسپاهان ليبل و برچسب و همچنين ريبون مورد نياز شما را طبق سفارش تلفني شما به تمام نقاط كشور ارسال خواهد كرد.