پرینت

طرز کار سیستم بارکد

Posted in مقالات

 پیش از جنگ جهانی دوم تا به امروز تحولات عظیمی در امر سیستمهای پردازش اطلاعات و تهیه و کاربرد سریع اینگونه اطلاعات صورت گرفته است. چهار سیستم اصلی که در این راستا تحول یافته اند، عبارتند از : سیستم های تشخیص نوری، سیستمهای نوار مغناطیسی، سیستم های کدگذاری صوتی و سیستمهای کدگذاری میله ای. از میان چهار نوع سیستم فوق الذکر، سیستمی که احتیاجات مربوط به صنایع را مرتفع می سازد سیستم کدگذاری میله ای یا بارکد است. یکی از مزایای سیستم کد میله ای آن است که حتی اگر قسمتی از کدهای ترسیم شده از بین رفته باشد، امکان خواندن اطلاعات وجود دارد چون کدهای استفاده شده در این سیستم دارای ارتفاع نسبتاً بلندی است. دقت عمل این سیستم کدگذاری به علت استفاده از فرایندهای خود کنترلی بسیار بالاست. بزرگترین عیب این سیستم کدگذاری آن است که قبل از خواندن کد باید نوع آن تفسیر گردیده و شناسایی شود. این مشکل را با نوشتن یک سری اطلاعات در کنار کدها میتوان از بین برد. با استفاده از کد میله ای می توان کلیه اطلاعاتی که در قالب حروف، اعداد یا هرگونه ترکیبی از حروف و اعداد که مدنظر طراح کد می باشد، منتقل نمود. 

     علائم یا سمبولهای بارکد ترکیبی از فضاهای سیاه و سفید است که جهت نشان دادن حروف یا اعداد مورد استفاده قرار می گیرند. منابع نوری مختلفی جهت شناسایی فضاهای سیاه و سفید می توانند در سیستم سخت افزاری کد میله ای مورد استفاده قرار گیرند. 
      روشهای مختلفی برای خواندن کدها وجود دارد ولی اصولاً در کلیه این روشها یک اشعه نوری روی کد میله ای فرستاده می شود که این اشعه در منبع نور توسط یک سنسور جذب و یا منعکس می گردد. همین آشکارسازی و کشف سطوح جذب کننده و منعکس کننده است که موجب سیگنالها یا علائمی می شود که بنوبه خود به عنوان حروف یا اعداد تفسیر می گردند. به همین دلیل قابلیت تمیز بین نقاط یا نوارهای تاریک و روشن حائز کمال اهمیت است. 

     دستگاههای کدخوان در اینگونه سیستمها هم قابل حمل و نقل بوده و هم بصورت ثابت و مستقر در یک محل وجود دارد. نحوه عملکرد آن بدین صورت است که نخست کد مربوطه توسط دستگاه کدخوان خوانده شده، سپس پردازشهای لازم در کامپیوتر انجام گرفته و ضمن بهنگام شدن اطلاعات در کامپیوتر می توان نتیجه کار را به صورت یک گزارش از کامپیوتر دریافت نمود. 
     به موازات پیشرفت تکنولوژی و مسائل مربوط به کنترل تولید و موجودی شاید هیچ سیستمی به سرعت کد میله ای پیشرفت نداشته است. به بیان دیگر، کدهای میله ای و سخت افزارهای مربوط به آن خیلی سریعتر از تجهیزات مربوطه به میکروکامپیوترها پیشرفت داشته است. نظر به اینکه پیشرفت این تکنولوژی با سرعت تصاعد هندسی در حال تحول است، لذا پیش بینی وضعیت آن حتی برای چند سال آینده هم مشکل می نماید. 
     باید توجه داشت که سیستمهای کد میله ای هیچگونه اثری در تصحیح سیستمهای غلط نخواهد داشت بلکه صرفاً سرعت کار این سیستمها را بیشتر می نماید. لذا قبل از نصب و استفاده از سیستمهای کد میله ای باید سیستم موجودی را بازبینی و رفع عیب نمود و آنگاه از سیستم کد میله ای استفاده نمود.