پرینت

ریبون بارکد

 

 

شامل ریبونهای

  •  WAX Ribbon ریبون های وکس نگار سپاهان جهت چاپ روی برچسب های کاغذی                                               

  • RESIN Ribbon  ریبون رزین نگار سپاهان چهت چاپ روی برچسب های پلاستیکی ، متال ، شبرنگ                                         

  • WAX RESIN Ribbon ریبون های وکس / رزین نگار سپاهان جهت چاپ با مقاوت بالا روی برچسب های کاغذی