باركد خوان ( باركد اسكنر )

 

بارکد خوان یا بارکد اسکنر ابزاری الکترونیکی به منظور خوانش و تسخیر داده های موجود در بارکد های چاپ شده می باشد. بارکدخوان شامل منبع نور، لنز و سنسور نور به منظور تبدیل اشعه های نوری به داده های الکترونیکی است.به دلیل اینکه بارکد خوان ها صرفا خطوط بارکد را به حروف و اعداد تبدیل می کنند داده ها باید از طریق پورت های سریالی،USB و پارالل به یک کامپیوتر ارسال گردند و داخل محیط های  Office مانند Word،Excel،Notepad و یا محیط های نرم افزاری ...تخلیه گردند.

بارکد اسکنر از طریق هدایت پرتوهای نور به سمت خطوط بارکد و اندازه گیری سنجش مقدار نور های منعکس شده از سوی آن کار می کند. اسکنر انرژی نور را به انرژی الکتریکی تبدیل کرده و این انرژی توسط بخش کدگذاری کننده تبدیل به داده شده و به کامپیوتر انتقال می یابد.این دستگاه شامل یک دگمه می باشد که با فشار آن بارکد چاپی را میتوان قرائت کرد.دستگاه های بارکد خوان عموما دارای پایه بوده که با قراردادن دستگاه بر روی پایه و انتخاب حالت اتوماتیک، هنگامی که بارکد روبروی دستگاه قرار می گیرد شروع به خوانش آن می کند.
بارکد اسکنر ها که به نام های بارکدخوان لیزری و بارکد خوان نوری نیز شهرت دارند به دو نوع بارکد خوان سیمی و بارکد خوان بی سیم تقسیم میشوند که هر یک از آنها نیز میتوانند قابلیت خوانش بارکد تک بعدی و بارکد دوبعدی را دارا باشند.