پرینت

کنترل تولید

Posted in نرم افزار و اتوماسیون

اهم ویژگی های نرم افزارهای تخصصی صنعت نساجی مبتنی بر بارکد شرکت نگار سپاهان به شرح زیر می باشد:

  • قابلیت توسعه و مناسب سازی نرم افزار مطابق درخواست مشتری در هر زمان
  • حذف خطای انسانی حین خواندن و نوشتن وزن ، متراژ و شماره سریال کارتن ( ارتباط مستقیم کامپیوتر با باسکول یا متر دیجیتال، چاپگر برچسب و بارکد خوان)
  • کنترل حدود دسترسی کاربران جهت حفظ امنیت اطلاعات در کلیه فرمهای عملیاتی و گزارشات.
  • حذف کامل عملیات دستی و صدور کلیه مجوزها توسط نرم افزار
  • پیوستگی مکانیزه فرایند تولید ، بسته بندی ، انبار داری و فروش محصول موجب جلوگیری از بروز اشتباهات میشود و پیگیری علل تولید محصول معیوب را آسان تر می کند .
  • كليه اطلاعات در هر زمان و مکان ، دقيق و بدون خطا ، متناسب با حد دسترسی کاربر در اختیار است.
  • گزارش موجودي لحظه ای به تفكيك كالا ، شماره سريال و سایر اطلاعات ثبت شده در سيستم .