چاپگر رومیزی Desktop Barcode Printer

 پرینتر رومیزی در مواقعی که میانگین تعداد لیبل پرینت گرفته شده در روز کمتر از 3000 عدد باشد یک انتخاب اقتصادی به شمار می رود . این پرینتر ها به راحتی کار می کنند و کیفیت مشابهی با پرینترهای پیشرفته تر دارند . چاپگر رومیزی برای ادارات و کارهای جزئی با حجم پرینت پایین بسیار مناسب است .این نوع از چاپگر حرارتی دارای روش چاپ حرارتی مستقیم و غیر مستقیم میباشند.

 

 

 Citizen CLS300

Citizen CLS321