پرینت

بارکدخوان سیمی

Posted in بار کد اسکنر

بارکدخوان سیمی یا همان بارکد اسکنر سیمی ، اسکنر هایی هستند که عموما در فروشگاه ها،سوپر مارکت ها استفاده میگردند. از بارکدخوان سیمی در مکان هایی استفاده می شود که اجناس دارای وزن کمی بوده و بتوان آن ها را جهت قرائت بارکد، نزدیک کامپیوتر رساند.این بارکد اسکنر سیمی از طریق پورت USB به کامپیوتر وصل می گردد و اطلاعات بارکد خوانش شده پس از قرائت به کامپیوتر انتقال می یابد.